You are here

Driver të rinj NVIDIA

AlbLinux's picture

Driver të rinj NVIDIA
Akoma edhe njëherë NVIDIA lëshon për skedat e saj video driver-ët për Linux.