You are here

divx5.01 për linux

AlbLinux's picture

divx5.01 për linux
Me release e re të divx 5.01 për linux, më së fundi vihet në dispozicion edhe encoder-i.