You are here

debian-installer alpha release

AlbLinux's picture

Ja ku lëshohet versioni alpha i instaluesit të ri të Debian. Sigurisht, është akoma një version jo i plotë dhe tani për tani vetëm në versionin 1386. Këtu mund të lexoni lajmërimin e lëshimit të këtij versioni. Gjithashtu, afrohet për shkarkim edhe një version .iso i sarge (versioni testing i debian).
Unë sapo shkarkova ketë version dhe do t'ju bëj të ditur nëse ekzistojnë probleme gjatë instalimit dhe konfigurimit.