You are here

Bertelsmann blen Napster!

AlbLinux's picture

Bertelsmann blen Napster!
Grupi gjerman Bertelsmann ka blerë Napster. Njoftimi zyrtar arriti sot nga të dy shoqëritë.

Bertelsmann blen Napster!

Operacioni parashikon vënien në dispozicion nga kolosi gjerman i një shume prej 8 milion dollarësh për kreditorët e sitit të muzikës online (të përdorur nga më shumë se 60 milion persona) dhe që chief executive officer aktual i Napster, Konrad Hilbers, të vazhdojë të punojë në të njëjtin pozicion së bashku me chief operating officer Shawn Fanning.