You are here

Asterisk@Home ndryshon emrin në trixbox dhe lëshon versionin 2.4

laurenti's picture

Ndryshim i emrit nga Asterisk@Hometribox dhe lëshimi i një versioni të ri për software e mirënjohur që mundëson krijimin e një centrali VoIP. Megjithë ndryshimin e emrit ruhen të gjitha karakteristikat që bënin Asterisk@Home një zgjidhje optimale për krijimin e një PBX.

Në krye të shkaqeve që motivojnë ndryshimin e emrit qendron shmangia e dyshimeve që mund të lindin nga termi "@Home" në emrin e programit: në fakt tribox i drejtohet si përdoruesve shtëpiakë ashtu edhe klientëve business që kanë nevojë të krijojnë një central VoIP të plotë dhe profesional.

Ja disa nga karakteristikat:

 • trixbox dashboard
 • Asterisk(tm) Open Source PBX
 • FreePBX web management tool
 • SugarCRM
 • Munin (via package manager)
 • HUDLite server/admin (via package manager)
 • IVRGraph (via package manager)
 • phpMyAdmin (via package manager)
 • Webmin (via package manager)
 • Automated Attendant
 • Blacklists
 • Blind Transfer
 • Call Detail Records
 • Call Forward on Busy
 • Call Forward on No Answer
 • Call Forward Variable
 • Call Monitoring
 • Call Parking
 • Call Queuing
 • Call Recording
 • Call Routing (DID & ANI)
 • Call Snooping
 • Call Transfer
 • Call Waiting
 • Caller ID
 • Caller ID Blocking
 • Caller ID on Call Waiting
 • Calling Cards
 • Conference Bridging
 • Dial by Name
 • Direct Inward System Access
 • Do Not Disturb
 • ENUM
 • Interactive Directory Listing
 • Interactive Voice Response (IVR)
 • Local and Remote Call Agents
 • Music On Hold
 • .......................

Lista është me të vërtetë e gjatë, prandaj ju ftoj të vizitoni direkt sitin zyrtar.

Shkarkimi mund të kryhet në formatin ISO ose si një imazh wmware.