You are here

Apache 2.0 në Win2000

AlbLinux's picture

Apache 2.0 në Win2000

IIS nuk ju bind më? Ja një artikull ku shpjegohet instalimi hap pas hapi i Apache 2.0 në Windows2000 për t'a eleminuar kështu përgjithmonë së bashku me problemet e tij të sigurisë.