You are here

Si te ndryshoj admin.php

laurenti's picture

Proçedura është e thjeshtë:

1- Ndrysho emrin e file

admin.php

në p.sh.

kështu_dua_unë.php2- Hap file

config.php

dhe, tek rreshti 63 (në mos gabohem) do të gjesh: $admin_file = "

admin

"; --> ndryshoje në: $admin_file = "

kështu_dua_unë

";

3- Paneli i kontrollit tani do të ketë si adresë: http://sitiyt.com/kështu_dua_unë.php