You are here

Problem me paltalk!!

vali2005's picture

Tung Tung ju përshëndes!Meqenë´se dita e 2 që e perdori linux!Kam një problem të cilin nuk po mundi ta zgjedhi vetë pa ndih´mën e dikujt!!Unë përsonalisht e perdrori një chat i qujtuar Paltalk!!Me at qka po mundem une të arris!! Po hy ne at commanden!Po ja jap cd /tmp mandej nga kjo command po kaloj ne winw pal_install_exe mandej Po fillon Paltalku që të istalohet!!Por nga 2 gabit error që po mi tregon ne desctop!! Une nuk po mundem të arri që ti gjej,meqen se edhe fillestar i Linux!! Por nese keni mundesi ta provoni edhe ju apo ata që kan prirje per linux!! që ta istaloni!!http://paltalk.com dhe të ma jepni një përgjigje falm!!vali900@swissonline.ch