You are here

phpnuke ne shqip

laurenti's picture

Atëhere, udhëzimet e mësipërme mjaftojnë:

1- Krijo databazën me emrin që dëshiron, me anë të komandës:

# mysqladmin -u root -p create emri_db


2- Futu tek kartela ku ndodhet nuke.sql dhe popullo databazën:

# mysql -u root -p emri_db < nuke.sql3- Sa më sipër janë komanda që jepen nga një terminal.

Nëse nuk e ke akoma të qartë, pyet.

laurenti's picture

Duke u nisur nga figura që ke bashkangjitur:

1- Kliko tek "SQL" (skeda e dytë në menu) dhe do të hapet dritarja e dialogut nga ku mund të shtosh file me strukturën dhe të të dhënat e databazës

nuke.sql

.

2- Vazhdo sipas fotove që po bashkangjis.