You are here

Përkthimi i Sistemit Operativ (SO)

altiX's picture

Përshëndetje,
Më intereson të dijë më shumë se si bëhet përkthimi i një sistemi operativ.Çka është e nevojshme të përkthehet...dhe si bëhet përkthimi i .rpm
pasi që shumica e të dhënave janë në .rpm.Kam lexuar diçka në këtë drejtim nëpër forume të huaja...porse deri tash nuk jam marrë intensivisht me një gjë të tillë.Di dikush ndonjë "link" që trajton mirë këtë problematikë,mundësisht të jetë në gjuhën gjermane.

laurenti's picture

Përshëndetje altiX,

Quote:
Më intereson të dijë më shumë se si bëhet përkthimi i një sistemi operativ.

Tepër e përgjithshme si kërkesë :-)

Nëse e ke fjalën për GNU/Linux, duhet të jesh akoma më i saktë në kërkesën: çfarë të intereson/ke dëshirë të përkthesh?

Zakonisht proçedura e ndjekur për përshtatjen në një gjuhë të caktuar, në bazë të rendësisë dhe dukshmërisë, është si në vazhdim:

1-

Përshtatja/përkthimi i librarive/programeve bazë të Ambientit të Punës dhe zhvillimit (KDE, GNOME, etj);

2-

Përkthimi i dokumentëve/manualëve për sa më sipër;

3-

Përkthimi i disa prej programeve që, edhe pse nuk përfshihen zyrtarisht në ambientet e zakonshme të punës, janë të një rendësie të madhe për përdoruesin

(p.sh. OpenOffice.org, AbiWord, Firefox, etj...);
4- Përkthimi/përshtatja e instrumentëve/programeve të zhvillimit/programimit;
5- Përkthimi i "howto"-ve të ndryshme;
6- Përkthime/përshtatje plotësuese për një shpërndarje të caktuar GNU/Linux (p.sh. instaluesi/konfiguruesi i sistemit, instrumentë të personalizuar për administrimin e sistemit, etj);
7- Përkthimi i mesazheve të sistemit;
8- Përkthimi i kernel Linux.

Pra, sikurse mund të shohësh, nuk mund të flitet thjesht për "përkthimin e një sistemi operativ".

.rpm

nuk është gjë tjetër veç një nga formatet e përdorur për të "paketuar" programet apo libraritë në disa prej shpërndarjeve GNU/Linux: përkthehen programet, forma me të cilën shpërndahen më pas nuk ka asnjë lloj rendësie.

GNU/Linux përdor

Gettext

për të prodhuar mesazhet shumë-gjuhëse, në formatin

.po

(katallogë gettext).
Pra janë këto katallogë që përmbajnë mesazhet në gjuhën orgjinale (anglisht) dhe mesazhet korrispondues të përkthyer në gjuhën e dëshiruar.
Kështu, proçedura e përkthimit konsiston kryesisht në "plotësimin" e mesazheve në gjuhën e dëshiruar tek file

.po

i programit të dëshiruar.
Për të punuar me files .po mjafton një editues i thjeshtë teksti deri tek programet e posaçëm për të punuar me katallogë gettext [Emacs (po-mode), gedit, poEdit, KBabel, gtranslator e deri tek "translation memory" tools, si OmegaT, etj.]

Ja i në çfarë forme është një katallog gettext:

Quote:

# Përkthimi i mesazheve të fileutils në shqip
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# This file is distributed under the same license as the Fileutils package.
# Përkthyesi <email@përkthyesit>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fileutils-4.1.11\n"
"POT-Creation-Date: 2002-07-23 21:45+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-10-16 19:21+0200\n"
"Last-Translator: Përkthyesi i fundit <email@përkthyesit>\n"
"Language-Team: Albanian <gnome-albanian-perkthyesit@lists.sourceforge.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: lib/argmatch.c:161
#, c-format
msgid "invalid argument %s for %s"
msgstr "Argument i pavlefshëm %s për %s"

....etj......


Pak a shumë e ngjashme është dhe proçedura e përkthimit të dokumentëve/ndihmës/manualëve përkatës.

Nëse ke nevojë për detaje më të hollësishme, duhet të vihesh në kontakt me një nga Projektet e përkthimeve në shqip (adresat dhe situatën aktuale të përkthimeve i gjen tek blloku i sipërm, tek faqja qendrore e sitit tonë)

altiX's picture

Përshëndetje Laurent,

Së pari të faleminderit për përgjejgjen.

Quote:
Nëse e ke fjalën për GNU/Linux, duhet të jesh akoma më i saktë në kërkesën: çfarë të intereson/ke dëshirë të përkthesh?

.
Patjetër jam përdorues kryesisht i

Linuxit

.
Më së shumti jam i interesuar për pikat 6, 7 dhe 8.Për këto nëse mundesh edhe pak skjarime...!?

[ Ky Mesazh është ndryshuar nga: altiX më 04-05-2005 14:43 ]

laurenti's picture

Atëhere duhet të fillosh t´i hedhësh një sy adresave në vazhdim:- http://tlktp.sourceforge.net/- http://www.iro.umontreal.ca/translation/HTML/index.htmlsi dhe faqes zyrtare të shpërndarjes GNU/Linux që të intereson.