You are here

Kompjuter të rinj PA Sistem Operativ!

laurenti's picture

M.q.s. kur blihet një kompjuter i ri, jemi të detyruar të paguajmë edhe liçencën e SO të pre-instaluar (zakonisht/gjithmonë Windows, > € 100.00), po hap këtë temë për të gjithë ata që dëshirojnë të mos paguajnë këtë liçencë por të harxhojnë të hollat e tyre vetëm për hardware e dëshiruar, e më pas të instalojnë sistemin e dëshiruar operativ (që për të gjithë ne është GNU/Linux).

Mundësisht hardware duhet të jetë 100% kompatibël me Linux.