You are here

IP e bllokuar

laurenti's picture

Nëse nuk arrini të futeni në sitin tonë për arsye të IP së bllokuar dhe, mendoni që adresa ju është bllokuar gabimisht, jepni këtu adresën tuaj IP në menyrë që t'ju rihapet hyrja.

laurenti's picture

Për arsye të problemeve që vazhdojnë të krijojnë në sistem një numër tepër i madh kërkesash jokorrekte, do të kryhet bllokimi në masë i një numri IP (rreth 800 IP). Ky aksion do të kryhet në orën 12.30 të datës së sotme (11.09.08).

Nëse mbas këtij aksioni nuk do të keni mundësi të hynë në sitin e AlbLinux dhe, mendoni që adresa juaj IP është përfshirë gabimisht (dhe jo për fajin tuaj) në listën e IP të bllokuar, mund të dërgoni një mesazh e-mail tek info at alblinux.net duke vënë si objekt: Zhblloko IP e si tekst të mesazhit: IP tuaj për tu zhbllokuar.