You are here

Statistika që nuk gjehen....

laurenti's picture

Më duhet të përgatis një raport brenda të shtunës në lidhje me Informatikën dhe Teknollogjitë e reja në Shqipëri, shkalla e përdorimit nga ndërmarrjet shqiptare, e kaluara, e sotmja, e ardhmja...etj..etj....
Për fat të keq, nuk arrij të gjej asnjë të dhënë apo botim zyrtar... ekzistojnë vallë statistika të ngjashme për Shqipërinë???

Ndonjë faqe web? Ndonjë studim privat? Kush ka ndonjë burim? .............................

Forume: