You are here

GNOME 2.14 RC - pjesa I

laurenti's picture

Kush ndjek seksionin e lajmeve, do të ketë vënë re lajmin mbi lëshimin e GNOME 2.14 Release Candidate.
Për ata që dëshirojnë ta instalojnë për ta provuar, ja problemet që mund të ndeshin gjatë kompilimit.
Makina ku jam duke punuar është një Debian Sid. Në vazhdim proçedura:

Fillimisht marrim të drejtat e root
su root
Krijojmë një përdorues të ri për të ruajtur të pastër ambientin:
adduser gnome214
exit
Kthehemi në përdoruesin e ri të sapokrijuar gnome214
su - gnome214
Shkarkojmë versionin e fundit të garnome, e hapim dhe futemi tek kartela e krijuar:
wget http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/garnome/2.13/garnome-2.13.92.tar.bz2
tar xvfj garnome-2.13.92.tar.bz2
cd garnome-2.13.92
Lexojmë shpjegimet tek file README, plotësojmë kërkesat për garnome: p.sh. për Sid:
===================
Debian / Ubuntu
===================
GNU Tool Chain
--------------
build-essential
flex
bison
Desktop/Platform ----------------
libbz2-dev
zlib1g-dev
xlibs-dev
libxcursor-dev
libxft-dev
libpng3-dev
libjpeg62-dev
libtiff4-dev
libncurses5-dev
libpopt-dev
libexpat1-dev
libsmbclient-dev
hermes1-dev
docbook-xml
docbook-xsl
openjade
python2.4-dev
python-pyrex
xml-parser-perl
libfreetype6-dev
libexif-dev
libpisock-devl
ibreadline5-dev or libreadline4-dev
libaspell-dev
libldap2-dev
libkrb5-dev
libgnutls-dev
libvorbis-dev
libsdl-dev
liboil0.3-dev
libxkbfile-dev
doxygen [ optional ]
mozilla-dev (if you don't want to compile firefox)
jdk (Sun's JDK or equivalent) [ optional ]
Office
------
libmysqlclient12-dev (libgda)
libssl-dev (mergeant)
Fifth-Toe
---------
libpcre3-dev (bluefish)
libcurl3-dev (grip)
libgpgme11-dev (seahorse)
libperl-dev (x-chat)
Freedesktop
-----------
libxml-simple-perl (icon-naming-utils)
libmagick6-dev (tango-icon-theme)
imagemagick (tango-icon-theme)
libgdbm-dev (avahi)
Hacker-Tools
------------
Geektoys
--------
libcupsys2-dev (libgnomecups)
liblame-dev (gst-ffmpeg)
libmpeg2-4-dev (gst-ffmpeg)
libmad0-dev (gst-plugins-ugly, if you want mp3 support)
libid3tag0-dev (gst-plugins-ugly)
libiw-dev (netapplet)
libgdk-pixbuf-dev (redhat-artwork)
cracklib2-dev (revelation)
cracklib-runtime (revelation)
libogg-dev (libtheora -> thoggen)
libvorbis-dev (libtheora -> thoggen)
libdvdread3-dev (thoggen)
liba52-0.7.4-dev (thoggen) Requires recompile of desktop/gst-plugins
Bindings
--------
Mono
----
libxss-dev (beagle)
libsqlite0-dev (beagle)
liblcms1-dev (f-spot)
libsqlite3-dev (f-spot)
libgphoto2-2-dev (f-spot)
libgdbm-dev (muine)
libid3tag0-dev (muine)
libflac-dev (muine)
libgtkspell-dev (tomboy)
Bootstrap
---------
libsysfs-dev (pmount)
Admin
-----
xnest (sabayon)
Matchbox
--------
Kontrollojmë versionin e python në përdorim:
python -V
Si përgjigje duhet të kemi -> Python 2.4.2
Fillojmë shkarkimin dhe instalimin:
cd /home/gnome214/garnome-2.13.92/desktop
make paranoid-install
Fillon shkarkimi dhe instalimi. Problemi i parë i ndeshur është "build" i gamin
Zgjidhja:
cd /home/gnome214/garnome-2.13.92/bootstrap/gamin
Ndrysho file Makefile nga

GARNAME = gamin
GARVERSION = 0.1.7
CATEGORIES = bootstrap
DISTFILES = $(GARNAME)-$(GARVERSION).tar.gz
MASTER_SITES = http://www.gnome.org/~veillard/gamin/sources/
LIBDEPS = platform/glib
DESCRIPTION = gamindefine BLURB #FIXME: blurb goes hereendef
CONFIGURE_SCRIPTS = $(WORKSRC)/configure
BUILD_SCRIPTS = $(WORKSRC)/Makefile
INSTALL_SCRIPTS = $(WORKSRC)/Makefile
CONFIGURE_ARGS = $(DIRPATHS)
#--disable-dnotify --disable-inotify
include ../category.mk
në...

GARNAME = gamin
GARVERSION = 0.1.7
CATEGORIES = bootstrap
DISTFILES = $(GARNAME)-$(GARVERSION).tar.gz
MASTER_SITES = http://www.gnome.org/~veillard/gamin/sources/
LIBDEPS = platform/glib
DESCRIPTION = gamindefine
BLURB #FIXME: blurb goes hereendef
CONFIGURE_SCRIPTS = $(WORKSRC)/configure
BUILD_SCRIPTS = $(WORKSRC)/Makefile
INSTALL_SCRIPTS = $(WORKSRC)/Makefile
CONFIGURE_ARGS = $(DIRPATHS)  --disable-dnotify --disable-inotify
include ../category.mk
Pastrojmë dhe vazhdojmë kompilimin (jemi akoma tek kartela gamin):
make clean
cd /home/gnome214/garnome-2.13.92/desktop
make paranoid-install
Ok...kompilimi vazhdon pa probleme (të paktën deri në kohën që jam duke shkruar).

Vazhdimi... kur të bllokohet për ndonjë problem kompilimi, ose kur të ketë mbaruar me sukses...