You are here

MySQL

AlbLinux's picture
apt-get install mysql-server mysql-client libmysqlclient12-dev

Ndryshojmë (ose më mirë i caktojmë një fjalëkalim përdoruesit root të MySQL, duke parë që kur instalohet root nuk ka asnjë fjalëkalim) fjalëkalimin e root të MySQL:

mysqladmin -u root password fjalëkalimijuajpërmysqlroot

Japim komandën

netstat -tap

dhe midis të tjerave duhet të shohim një rresht të ngjashëm me:

tcp        0      0 localhost.localdo:mysql *:*                     LISTEN     2449/mysqld

që do të thotë që MySQL është në "dëgjim" tek adresa 127.0.1, porta rezultuese.