You are here

Xen/VServer

laurenti's picture

Çdo ditë e më shumë shtëpitë tona po i ngjajnë zyrave të vërteta: 2, 3, 4, 5 e ndonjëherë më shumë kompjutër të përdorur si gateway, firewall, stacion pune, stacion zhvillimi, server web, etj.
Sa kohë që një rrjet i tillë gjendet në zyrë asnjë problem: në shtëpi ndryshon puna...energjia elektrike kushton, zhurma e ventilatorëve shqetëson të tjerët (ne jo, apo jo?), nuk ka më vend nga të lëvizësh :-)
Zgjidhja? E kush nuk ka dëgjuar për makinat virtuale (provider-i ynë web na i afron me çmime gjithmonë e më të ulët), teknollogjia e përdorur ka arritur një shkallë të lartë qendrueshmërie, makinat e sotme përballojnë gati çdo lloj konfigurimi pa problem.

Atëhere të veprojmë edhe në shtëpi në këtë menyrë: 6-7 makina virtuale në një makinë të vetme!

Në këtë seksion do të shohim zgjidhje të ndryshme, duke filluar nga teknollogjia që përdor personalisht: Xen.