You are here

FUNDI

AlbLinux's picture

Në përfundim, mund të shtojmë dhe një kalim tjetër: kompilimin dhe instalimin e një kernel të personalizuar (për një server është një domosdoshmëri): kompilimi i një kernel në Debian

  • lehtësoni kernel-in bazë nga të gjitha veçoritë e panevojshme
  • mundohuni të krijoni një kernel statik me suport vetëm për hardware që keni në kompjuter

Në këtë menyrë mund të konsiderojmë të përfunduar konfigurimin e serverit tonë, makina është gati për të filluar shërbimin e faqeve web, postës web, etj..etj.

- Lidhje -