You are here

DRUPAL 5.0

laurenti's picture

Këtu do të gjeni përkthimin në shqip për versionin 5.0 të Drupal.