You are here

United Linux

AlbLinux's picture

United Linux
Përpjekjet e Linux Standard Base me sa duket arritën të prodhojnë unifikimin e parë botëror të shpërndarjeve Linux. << Caldera, Conectiva, SuSE, Turbolinux Partner To Create UnitedLinux, And Produce A Uniform Version Of Linux For Business >> Mungojnë RedHat, Mandrake dhe shumë të tjera. Do të humbasin apo presin akoma para se të futen për të kapitalizuar avantazhin e tyre kompetitiv?