You are here

SUN do të blerë MySQL!

laurenti's picture

SUN Microsystems ka bërë të njohur arritjen e një marrëveshje përfundimtare mbi blerjen e MySQL AB, shoqërisë zhvilluese të DBMS me të njëjtin emër.

Kosto për krejt operacionin sillet në rreth 1 miliard USD.
Parë nga pikëvështrime të ndryshme, në përgjithësi ky operacion mund të konsiderohet në menyrë pozitive, si nga ana e SUN ashtu edhe nga ana e zhvilluesve dhe përdoruesve të MySQL.

Njoftimet zyrtare të SUN dhe MySQL, mund të lexohen në adresat në vijim: