You are here

SUN blen MySQL? Atëhere Oracle blen BEA!

laurenti's picture

Nuk vonon përgjigja e Oracle ndaj blerjes së MySQL nga SUN: sapo është njoftuar operacioni me një vlerë prej rreth 8.5 miliard USD për blerjen e BEA, leader botëror në Enterprise Infrastructure software.

Për informacione të tjera: