You are here

Sendmail plus Antivirus/spammer

AlbLinux's picture

Sendmail plus Antivirus/spammer
Ja për të gjithë sysadmin një artikull i dedikuar konfigurimit dhe vënies në funksionim të një server-i mail, duke u mbështetur tek sendmail, në gjendje të bllokojë spam dhe virus-ët përpara se të arrijnë tek kutia jonë postës. Artikulli është në anglisht...asnjë nuk del vullnetar për t'a përkthyer në shqip?