You are here

Projekti ClosedBSD

AlbLinux's picture

Projekti ClosedBSD
Bazuar mbi FreeBSD projekti ClosedBSD ka qëllim krijimin e një firewall që nuk ka nevojë për hard disk, por që mund të qëndrojë në një floppy apo në një cd-rom. Për hollësi të tjera dhe për t'a shkarkuar, shkoni këtu.