You are here

Probleme sigurie për Mozilla

AlbLinux's picture

Probleme sigurie për Mozilla

Mozilla në të gjitha versionet e tij të fundit dhe derivati i tij Netscape 6.x vuajnë një problem sigurie aspak të pandjeshëm.

Probleme sigurie për Mozilla

Problemi interson në menyrë të pavarur të gjitha piataformat ku funksionon (Win2000, WinXP, Linux etj)

Më hollësisht komponenti XMLHTTP në përgjigje të një kërkese të parapregatitur lejon leximin e files lokalë të kompjuterit ku është instaluar ky browser.

Informacione më të hollësishme mund t'i gjeni tek mesazhi i GreyMagic Software, organizata që ka zbuluar problemin.

Sigurisht është gjetur një zgjidhje për këtë problem dhe është shtuar në zonën e zhvillimit të browser: pra sigurisht do të përfshihet në Release Candidate 2 apo Mozilla 1.0.