You are here

PhpMyAdmin

AlbLinux's picture

PhpMyAdmin

Duke filluar që nga versioni 2.2.7 (që pritet të lëshohet këto ditë), ky tool i mrekullueshëm për administrimin grafik të database MySQL, ( falë kontributit tim modest ) do të suportojë dhe gjuhën tonë shqipe. Provojeni dhe lajmëroni për gabimet e mundëshme në përkthim. Siti zyrtar i phpMyAdmin arrihet këtu, dhe për të padurueshmit, mund të shkarkohen file cvs nga këtu.