You are here

PHP 4.2.1

AlbLinux's picture

PHP 4.2.1

Së shpejti do të lëshohet versioni i ri i PHP. Në këtë version kemi korigjime mbi disa bug të versionit të kaluar. Lajmërimin zyrtar dhe listën e plotë të ndryshimeve e gjeni këtu.