You are here

perl 5.8.0 RC 1

AlbLinux's picture

perl 5.8.0 RC 1

Më së fundi lëshohet Release Candidate 1 e gjuhës së programimit PERL. Dhe të rejat nuk janë thjesht disa korrigjime.