You are here

Mozilla 1.0: lëshohet Release Candidate e parë

AlbLinux's picture

Mozilla 1.0: lëshohet Release Candidate e parë

Më së fundi doli Release Candidate e web browser bazuar tek kodi burues i Netscape. Në këtë version të ri jepet mundësia e konfigurimit të funksioneve Javascript, shpesh të përdorur nga sitet që e teprojnë me mesazhet publicitare.
Mozilla do të përfshijë edhe një klient për chat IRC, një reader për Usenet dhe një browser FTP të integruar. Software mund të shkarkohet apo të instalohet direkt nga Rrjeti. Në rastin e dytë, përdoruesi mund të zgjedhë funksionet që i interesojnë. Për më klikoni këtu.