You are here

LyX 1.2.0 Released

AlbLinux's picture

LyX 1.2.0 Released
"After too long a wait, the LyX team are pleased to announce the new stable
release, 1.2.0.
"
Me të vërtetë një nga editorët më të mirë ndoshta i vetmi editor për linux WYSIWYT ku T do të thotë Think (Mendo).