You are here

Linux Easy Installer 2.4

AlbLinux's picture

Linux Easy Installer 2.4
Për të gjithë ata që nuk dinë si të veprojnë kur u nevoitet instalimi i apache dhe php arrin versioni i ri i Linux Easy Installer që përmban: apache 2.0.36, PHP 4.1.2, MySQL 3.23.49 dhe phpMyAdmin 2.2.6.