You are here

Linux 2.4.19rc5-ac1

AlbLinux's picture

Alan Cox, menjëherë mbas lëshimit nga Linus të pre-versionit 2.4.19rc5, shton edhe një patch të tij me SiS IDE updates.
Nga ana tjetër, me të njëjtin ritëm, vazhdon puna me kernel eksperimental: sapo u lëshua nga Linus versioni i ri 2.5.30 i kernel të Linux.