You are here

Lëshohet DesktopBSD 1.6

laurenti's picture

Njoftohet lëshimi i DesktopBSD 1.6, sistemi BSD i lehtë në përdorim që në këtë version shton shumë karakteristika të reja interesante.

Midis tyre mund të përmendim:

 • përditësimi i sistemit bazë në FreeBSD 6.3;
 • X.org 7.3;
 • KDE 3.5.8;
 • Amarok 1.4.7
 • K3B 1.0.4
 • KTorrent 2.2.2
 • Mozilla Firefox 2.0.0.11
 • Mozilla Thunderbird 2.0.0.9
 • Pidgin 2.3.1
 • VideoLAN client (VLC) 0.8.6d
 • digiKam 0.9.3
 • Live CD/DVD për të provuar sistemin operativ pa e instaluar;
 • instaluesi tani jep mundësinë e përditësimit nga versioni 1.0 dhe 1.6RC;
 • suporti për CPU multi-core dhe për proçesorë shumëfish;
 • përfshihen driver të rinj NVidia për rendering 3D.