You are here

KOffice 1.2 beta 1

AlbLinux's picture

KOffice 1.2 beta 1
Suporti për projektin KOffice po rritet gjithnjë e më shumë. Si rezultat kemi lëshimin e një versioni të ri beta 1. Provojeni!