You are here

Kernel 2.5.28

AlbLinux's picture

Lëshohet versioni i ri 2.5.28 i kernel të Linux:ndryshimet janë me të vërtetë të shumta, sidomos përsa i përket procesorëve ppc64.