You are here

Kernel 2.4.19-rc5

AlbLinux's picture

Nuk kane kaluar akoma disa ore dhe ja tek leshohet akoma dhe nje pre-version tjeter i kernel te linux. I fundit?