You are here

ISC DHCPDv3, remote root compromise

AlbLinux's picture

ISC DHCPDv3, remote root compromise
Një bug i rëndë sigurie në shërbimin DHCPD që afron mundësinë të bëhesh root nga jashtë komjuterit!