You are here

Instalues grafik për OpenBSD

AlbLinux's picture

Janë të shumtë ata që ankohen mbi vështirësinë e instalimit të OpenBSD.
Një grup të rinjsh francezë i ka dhënë jetë projektit G.O.B.I.E (Graphic Open BSD Istallation Engine) për të lehtësuar instalimin.
Sistemi është shkruar në C dhe GTK+ dhe mbështetet tek XFree me një konfigurim bazë me zgjidhje 800x600.Lëshimi duhet të kryhet shumë shpejt pasi 'dead lines' e parashikuara janë tejkaluar me kohë.