You are here

IE për linux?

AlbLinux's picture

IE për linux?
Ja një lajm interesant i botuar nga userlocal.com: David Cantrell (një ish-nëpunës i Slackware) ka zbuluar në script-in e instalimit/konfigurimit të IE për unix një tag që mundëson njohjen dhe instalimin e IE në një sistem linux. Ja një pjesë e kodit të përmbajtur:
'all_perl="sparc_sunos5 hp700_ux11 i86_linux rs6000_aix4"' ........