You are here

GNOME Summary

AlbLinux's picture

Përmbledhja e ndryshimeve dhe veprimtarive të fundit në gnome.org. Dhe kjo përmbledhje nuk mund të hapej ndryshe veç me lamtumirën ndaj Ettore Perazolli-t. Në brendësi mund të njiheni me rezultatet e zgjedhjeve të Gnome Foundation Board, versionet e projekteve të fundit të lëshuar (për t'u përmendur Planner, ex Mr Project), Evolution, Anjuta, etj, si dhe gjendjen dhe statistikat e internacionalizimit të Desktop GNOME.

Përmbledhja e plotë mund të lexohet duke klikuar këtu.