You are here

GNOME 2.20 midis nesh.

laurenti's picture

GNOME 2.20 është versioni i fundit i GNOME Desktop: një mjedis pune i përhapur dhe shumë-plataformësh.
Qëllimi i GNOME është të jetë i lehtë në përdorim, stabël dhe të ketë një suport të klasës së parë për açesibilitetin dhe internacionalizimin.
Bazuar në software të lirë dhe Open Source, GNOME afron të gjithë instrumentët e zakonshëm që një përdorues kompjuteri pret nga një mjedis modern pune, sikurse edhe një plataformë fleksibile dhe të fuqishme për zhvilluesit e programeve.

[img_assist|nid=1233|title=|desc=|link=node|align=center|width=300|height=201]

Për hollësi të tjera në lidhje me këtë version: Shënimet e lëshimit.