You are here

Epiphany 1.1.1

AlbLinux's picture

Sapo është lëshuar versioni i ri 1.1.1 i Epiphany, browser-it web për GNOME. Bazuar në Gecko, ky browser, me hapa të shpejtë po kthehet në zgjedhjen optimale për të gjithë përdoruesit e Desktop Gnome.

  • Faqja e projektit.