You are here

Dhjetë format më të përdorura të sulmit

AlbLinux's picture

Dhjetë format më të përdorura të sulmit

SecurityFocus ka publikuar listën e dhjetë tipeve të sulmeve më shumë të eksperimentuar gjatë katërmujorit të parë të vitit 2001 bazuar në arkivin e të dhënave të mbledhura.

Dhjetë format më të përdorura të sulmit

Lista e këtyre sulmeve sipas artikullit...

• Code Red - MS Indexing Server/Indexing Services ISAPI Buffer Overflow Attack
• Nimda - Microsoft IIS 4.0/5.0 Extended UNICODE Directory Traversal Attack
• Matt Wright Formmail Attack
• WU-FTPD File Globbing Heap Corruption Attack
• SH CRC32 Compenation Detection Attack
• Generic CDE dtspcd Buffer Overflow Attack
• Generic System V Derived Login Buffer Overflow Attack
• Generic SNMP PROTOS Test Suite Attacks
• Shaft DDoS Client To Handler Attack
• PHP Post File Upload Buffer Overflow Attack

Sistemet e worm automatikë ndodhen gjithmonë në krye të klasifikimit, shenjë që akoma shumë sistemistë nuk kanë aplikuar akoma patch-et e sigurisë në instalimet e tyre të Internet Information Server.