You are here

Bug #1 in Ubuntu: "Microsoft has a majority market share"

laurenti's picture

Duke kontrolluar gjendjen e përkthimeve në shqip për versionin e ardhshëm të Ubuntu Linux, dhe duke shfletuar seksionet e ndryshëm të sitit zyrtar (në të vërtetë duke shfletuar me shpejtësi, pasi Ubuntu tani për tani nuk është objektivi primar), u gjenda në seksionin e difekteve: stop! Difekti numër 1 dhe më i rendësishmi ishte akoma i hapur (në fazën e zgjidhjes).Mbas një kontrolli të shpejtë, mund të pohoj vërtetësinë dhe rendësinë e difektit, kuriozë? Atëhere verifikojeni vetë, kudo që të jeni.Ja kush është difekti (bug) akoma i hapur: Microsoft has a majority market share in the new desktop PC marketplace. This is a bug, which Ubuntu is designed to fix. Nëse dëshironi të ndihmoni në zgjidhjen e problemit, vizitoni faqen e bug, konsultoni idetë/zgjidhjet e afruar nga të tjerët, jepni idenë tuaj.Difekti klasifikohet si "kritik.