You are here

Asnjë të ardhme për software pronësor

AlbLinux's picture

Richard Stallman krijuesi dhe presidenti i Free Software Foundation ka deklaruar fundin e afërt të software-ve pronësorë.

Në 1984 dha dorëheqjen nga një vend i mrekullueshëm pune si informacient tek Mit për të themeluar Free Software Foundation. Famoz për betejat e tij kundër Microsoft, kundër Digital Millenium Copyright Act, dhe kundër pjesës më të madhe të përpekjeve për kthimin e software-ve në pronësor.

Ju ftoj të lexoni një artikull të botuar tek Zdnet.com, ku Richard Stallman, president dhe themelues i Free Software Foundation ka deklaruar që nuk ekziston e ardhmja për software pronësor.

Artikullin mund ta lexoni tek faqja: http://zdnet.com.com/2100-1104-976005.html.