You are here

Instalimi i Drupal CMS në shqip.

laurenti's picture

Seksioni i udhëzuesve tek AlbLinux është pasuruar me një udhëzes të ri praktik mbi instalimin bazë të CMS Drupal.Udhëzuesi është shkruar për sistemet operativë GNU/Linux por, konceptet vlejnë edhe për sisteme të tjerë operativë.Një version i përshtatshëm për printim, në këtë adresë.Figurat e marra gjatë instalimit, mund të shihen tek Galeria e AlbLinux.