You are here

Backup para se të fillojmë

AlbLinux's picture

Nuk do të lodhem kurrë duke e përsëritur: mos filloni kurrë të "luani" me kompjuterin tuaj pa krijuar fillimisht një kopje të të dhënave më të rendësishme për ju (dokumente, mesazhe email, muzika dhe filmat e preferuar, etj.)