You are here

Ubuntu 8.04: Hardy Heron

laurenti's picture

Sapo është dhënë njoftimi (tek mailing list ubuntu-devel-announce) mbi lëshimin e Ubuntu 8.04, mbiquajtur Hardy Heron.

H-ja e dyfishtë në emër vazhdon të respektojë traditën e emrave të ndryshëm përdorur nga Ubuntu: Dapper Drake, Edgy Eft, Feisty Fawn, Gutsy Gibbon ...

Njoftimi i plotë mund të lexohet në këtë adresë.