You are here

Stable kernel prepatch 2.4.19-rc4 released

AlbLinux's picture

Marcelo Tosatti ka lëshuar dje release candidate e katërt për kernel e linux 2.4.19. Mund të themi që kernel 2.4.19 tashmë është gati. Mund të lexoni gjithçka këtu.