You are here

GNOME 2.24 midis nesh!

laurenti's picture

GNOME 2.24 është versioni më i ri i GNOME Desktop: një mjedis desktop shumë i përhapur dhe për shumë piataforma. Objektivi i GNOME është të jetë i lehtë në përdorim, stabël dhe të ketë një suport të klasës së parë për përdorshmërinë dhe internacionalizimin.
[img_assist|nid=1309|title=|desc=|link=url|url=http://library.gnome.org/misc/release-notes/2.24/index.html.sq|align=center|width=200|height=150]
GNOME përbëhet nga software i lirë dhe i hapur dhe afron të gjithë instrumentët tipikë që përdoruesit presin nga mjedis modern informatik, si email, groupware, lundrim në web, menazhimin e file, multimedia dhe sigurisht lojra. Gjithashtu, GNOME afron një piataformë elastike dhe efikase për zhvilluesit e software, si për aplikativët për sistemet desktop ashtu dhe për sistemet mobilë.

Shënimet e plota të lëshimit të versionit të ri 2.24 të GNOME mund të lexohen tek faqja përkatëse në sitin zyrtar.

Desktop Environment: 
Lajme & Lajmërime: