You are here

Sa është i sigurt browser-i juaj?

AlbLinux's picture

Dihet mirë që teorikisht i vetmi kompjuter i sigurt është ai që është shkëputur nga rrjeti, është fikur dhe është mbyllur me çelës...por në praktikë? Sa të sigurt jemi kur lundrojmë çdo ditë nëpër oqeanin Internet?

Instrumentët për të verifikuar sigurinë e browser-ve web janë të shumtë, unë do të mjaftohem me njoftimin e një adrese web, nga e cila mund të kryeni online disa teste të ndryshëm mbi browser-in tuaj.

Ju ftoj të provoni menjëherë browser-in tuaj duke klikuar këtu.